PRIVRŽENOST I INTELEKTUALNA PONIZNOST KAO PREDIKTORI STAVOVA PREMA CIJEPLJENJU I CJEPIVIMA U KONTEKSTU PANDEMIJE COVID-19 BOLESTI

Autor: Ina Reić Ercegovac, Katija Kalebić Jakupčević

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI:

Sažetak:

Zdravstveno ponašanje, uključujući stavove prema cijepljenju, determinirano je različitim osobnim, kontekstualnim i širim socijalnim čimbenicima. U fokusu ovoga rada su privrženost i intelektualna poniznost kao potencijalni prediktori stavova prema cijepljenju i cijepnog statusa u kontekstu pandemije COVID-19 bolesti. U istraživanje se krenulo od pretpostavke da postoji značajna povezanost između stilova privrženosti i intelektualne poniznosti te da privrženost i intelektualna poniznost mogu zasebno značajno doprinijeti objašnjenju individualnih razlika u stavovima prema cijepljenju te cijepnom statusu. Istraživanje je provedeno u on-line okruženju na prigodnom uzorku studenata s različitih hrvatskih fakulteta (N = 247), a primijenjeni su upitnici i skale samoprocjene za prikupljanje općih podataka, podataka o stilovima privrženosti, intelektualnoj poniznosti, stavova prema cijepljenju te razlozima za (ne)cijepljenje. Rezultati regresijskih analiza su pokazali da je stavove prema cijepljenju moguće dijelom objasniti sigurnom privrženošću i intelektualnom poniznošću (posebno otvorenošću za promjenu mišljenja, odnosno neovisnošću ega i intelekta), dok su značajni prediktori cijepnog statusa bili dob, bojažljiva privrženost, neovisnost ega i intelekta te stavovi prema cijepljenju. Rezultati su potvrdili neke dosadašnje spoznaje o motivaciji za (ne)cijepljenje te uputili na malu, ali značajnu ulogu privrženosti i intelektualne poniznosti u objašnjenju kako stavova prema cijepljenju tako i zdravstvenog ponašanja u kontekstu pandemije.

Ključne riječi:

COVID19, stavovi prema cijepljenju, privrženost, intelektualna poniznost

Povratak na časopis