ORGANIZACIJA I PLANIRANJE ODGOJITELJA ZA BORAVAK NA OTVORENOM: AKCIJSKO ISTRAŽIVANJE – 2019. Vol.68. Broj 2.

Autor: Petra Katavić

Vrsta rada: Izvorni znastveni članak

Sažetak: Istraživanjem je istaknuta potreba izjednačavanja važnosti koja se pridaje poticaj-noj okolini u unutarnjem i vanjskom prostoru i način na koji odgojitelji organiziraju nave-dene prostore te planiraju aktivnosti i poticaje u njima te su osnaživane kompetencije odgo-jitelja za organizaciju i planiranje boravka na otvorenom. Neposrednim uvidom u praksu je postalo vidljivo kako su rijetko bile organizirane i planirane aktivnosti na otvorenom te je, osim velikih statičnih rekvizita, dvorište bilo bez drugih poticaja. Odgojitelji su najčešće samo nadzirali ponašanje djece, upozoravajući na sigurnost i poštivanje pravila. Stoga se pokušalo osvijestiti stavove odgojitelja uvođenjem promjena u izgledu i organizaciji dvorišta te formiranjem različitih vanjskih centara aktivnosti. Kroz istraživanje vidljive su promjene u stavovima odgojitelja i ponašanju djece u odnosu na inicijalno stanje.

Ključne riječi: akcijsko istraživanje, boravak na otvorenom, stavovi odgojitelja, poticajna okolina

Povratak na arhiv