„Školski vjesnik“, časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, objavljuje znanstvene radove iz različitih znanstvenih područja koja istražuju odgoj i obrazovanje. Cilj je časopisa pridonijeti unaprjeđenju teorije i prakse odgoja i obrazovanja. Časopis obuhvaća različite vidove pedagogijske teorije i pedagoške prakse u cijeloj okomici odgojno-obrazovnog sustava, od ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga do visokoškolskog odgoja i obrazovanja, te u ostalim segmentima cjeloživotnog učenja i osposobljavanja.