Povijest časopisa

Prvi broj „Školskog vjesnika“ objavljen je 1951., a tijekom 70 godina kontinuiranog izlaženja njegovi su nakladnici bili:

1. 1951. – Bilten Prosvjetnog savjeta Grada Splita nakladnik: Prosvjetni savjet Grada Splita

2. 1952. – Školski vjesnik (promjena naziva časopisa) nakladnik: Savjet za prosvjetu i kulturu Grada Splita (brojevi 1 – 6)

3. 7-8/1952. do kraja 1961. nakladnik: Udruženje nastavnika i profesora, stručnih nastavnika i učitelja Splita

4. 1962. – 5-6/1966. nakladnik: Zavod za školstvo kotara Split

5. 7-8/1966. – 1976. nakladnik: Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja u Splitu

6. od 1971. suizdavač: Pedagoška akademija u Splitu

7. 1977. – 3-4/1988. nakladnik: Zavod za prosvjetno-pedagošku službu u Splitu

8. 1-4/1989. nakladnik: Pedagoško društvo u Splitu

9. 1-2/1990. − 1993. nakladnik: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split

10. 1/1994. – 2/1999. nakladnik: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split / Pedagoško društvo Split

11. 1/2000. – 2003. nakladnici: Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split (Pedagoško društvo Split), Visoka učiteljska škola u Splitu

12. 1-2/2004. – 2005. nakladnici: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split, Visoka učiteljska škola u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu

13. 1-2/2006. – 2007. nakladnici: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split, Filozofski fakultet u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije u Splitu

14. 1-2/2008. – 2009. nakladnici: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split, Filozofski fakultet u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti u Splitu

15. 1/2010. nakladnici: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split i Filozofski fakultet u Splitu

16. 1/2016. nakladnik: Filozofski fakultet u Splitu

Na čast nam služi i sjećanje na glavne i odgovorne urednike časopisa koji su marno vodili uredničke poslove.GLAVNI I ODGOVORNI UREDNICI ČASOPISA „ŠKOLSKI VJESNIK“

1. 1951. – 1952. Branko Mandić Prvih godina ne navodi se uredništvo, već se samo navodi da časopis uređuje – Uređivački odbor. No, kasnije se ističe sastav uredništva te su navedeni i urednici prvog uredništva naknadno u člancima vezanima za sam časopis poput „Peta godišnjica Školskog vjesnika“.
2. 1952. – 1960. Ante Palavršić
3. 1960. – 1969. Jerko Matošić
4. 1971. – 1972. Ivo Kastropil
5. 1972. – 1976. Andrija Marinković
6. 1977. – 1982. Josip Milat
7. 1983. – 1988. Mihajlo Popović
8. 1989. – 1989. Ivo Kastropil
9. 1990. – 1995. Frane Jakelić
10. 1996. – 2001. Josip Milat
11. 2002. – 2010. Šime Pilić
12. 2011. – 2016. Hicela Ivon
13. 2017. – 2020. Esmeralda Sunko
14. 2020. – Tonća Jukić