Školski vjesnik – Vol 65, No.3, 2016.

Školski vjesnik – Vol 65, No.2, 2016.
30/09/2020
Školski vjesnik – Vol 65, No. 4, 2016.
30/09/2020

Školski vjesnik – Vol 65, No.3, 2016.

1. The influence of the reflective practice on the behaviour self-assessment and job satisfaction of teachers in classroom management and discipline

Utjecaj refleksivne prakse na samoprocjenu ponašanja i zadovoljstvo poslom učitelja u upravljanju razredom i disciplinom (str.357-377)

Sanja Bilač, Dubravka Miljković – Izvorni znanstveni članak

2. Attitudes of parents preschool children on key competences that are important for the future child success

Stavovi roditelja predškolske djece o ključnim kompetencijama važnima za budući uspjeh djeteta (str.379-401)

Višnja Vekić-Kljaić – Izvorni znanstveni članak

3. Building the profession: professional ethics and preschool teacher’s education (str.403-420)

Graditi profesiju: profesionalna etika i obrazovanje odgajatelja

Danijela Blanuša Trošelj, Željka Ivković – Izvorni znanstveni članak

4. Teacher competencies and child starting cse in the light of a new curricular reform

Kompetencije učitelja i polazak djeteta u osnovnu školu u svjetlu nove kurikularne reforme (str.423-439)

Ida Somolanji Tokić – Prethodno priopćenje

5. Sociometric survey of students’ group

Sociometrijski status učenika u odgojnoj skupini (str.441-457)

Sara Čorak – Prethodno priopćenje

6. Singing teaching in elementary school in the area of Croatia in the second half of the 19th century

Nastava pjevanja u osnovnoj školi na području Hrvatske u drugoj polovici 19. stoljeća (str.459-473)

Tomislav Košta – Pregledni rad

7. Value transfer from parents to children

Transfer vrijednosti s roditelja na djecu (str.475-488)

Vlatka Družinec – Pregledni rad

Comments are closed.