Školski vjesnik – Vol 65, No.1, 2016.

Školski vjesnik – Vol 64, No.4, 2015.
30/09/2020
Školski vjesnik – Vol 65, No.2, 2016.
30/09/2020

Školski vjesnik – Vol 65, No.1, 2016.

  1. Active learning strategies in science and social studies classes

Strategije aktivnog učenja u nastavi prirode i društva (str.1-31)

Alena Letina, Izvorni znanstveni članak

2. Extracurricular activities of students – multiple perspectives

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika – višestruke perspektive (str.33-57)

Violeta Valjan Vukić, Izvorni znanstveni članak

3. The challenges that pedagogues face in their advisory work – the context of globalisation and (anti)values

Izazovi kojima su pedagozi izloženi u savjetodavnom radu – globalizacijski kontekst i (anti)vrijednosti (str.59-73)

Sofija Vrcelj, Izvorni znanstveni članak

4. Incidence and types of electronic abuse of students higher elementary grades in three different school environments

Učestalost i oblici elektroničkog zlostavljanja učenika viših razreda osnovnoškolske dobi u tri različite školske sredine (str.75-93)

Anela Nikčević-Milković, Ana Jerković, Izvorni znanstveni članak

5. Spontaneous improvisation as a way to achieve selfactualization, optimal and peak experiences in music education

Spontana improvizacija kao sredstvo postizanja samoaktualizacije, optimalnih i vrhunskih iskustava u glazbenoj naobrazbi (str.95-115)

Blaženka Bačlija Sušić, Pregledni rad

6. Child participation in school

Participacija djece u školi (str.117-135)

Sandra Car, Ivana Jeđud Borić, Pregledni rad

7. Pedagogical aspects of addiction prevention in an educational institution

Pedagoški aspekti prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnoj ustanovi (str.137-148)

Edita Slunjski, Ante Kolak, Pregledni rad

8. The role of a/r/tography in art research

Uloga a/r/tografije u istraživanjima umjetničkog područja (str.151-163)

Marijana Županić Benić, Pregledni rad

Comments are closed.