Školski vjesnik – Vol 64, No.4, 2015.

Školski vjesnik – Vol 64, No. 3, 2015.
30/09/2020
Školski vjesnik – Vol 65, No.1, 2016.
30/09/2020

Školski vjesnik – Vol 64, No.4, 2015.

  1. Constructivism in contemporary inclusive education 

Konstruktivizam u suvremenom inkluzivnom odgoju i obrazovanju (str.541-560)

Anka Jurčević Lozančić, Jasna Kudek Mirošević, Izvorni znanstveni članak

2. The beginning of the institutionalization of teacher education in Croatia with the special emphasis on the territories of the former Slavonia and the Military Frontier

Razdoblje početne institucionalizacije obrazovanja učitelja u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na prostore tadašnje Slavonije i Vojne krajine (str.561-572)

Mirko Lukaš, Izvorni znanstveni članak

3. Classical (art) music and shaping of pupils’ cultural identity

Umjetnička glazba i oblikovanje kulturnoga identiteta učenika (str.573-588)

Sabina Vidulin, Vera Martinović, Izvorni znanstveni članak

4. Future music educators’ vision and personal competences

Vizija budućih glazbenih pedagoga i njihove osobne kompetencije (str.589-602)

Albinca Pesek, Tomaž Bratina, Izvorni znanstveni članak

5. Children’s experience of play in pre-school and primary school

Dječji doživljaj igre u predškolskoj i ranoj školskoj dobi (str.603-620)

Višnja Rajić, Biserka Petrović-Sočo, Izvorni znanstveni članak

6. Primary education students’ assessment of self-efficacy in teaching science and society

Procjena samoefikasnosti poučavanja prirode i društva studenata budućih učitelja primarnoga obrazovanja (str.621-646)

Alma Škugor, Izvorni znanstveni članak

7. Is a systematic approach to teaching active listening skills necessary?

Trebaju li nam sustavan odgoj i obrazovanje za aktivno slušanje? (str.647-660)

Rahaela Varga, Ida Somolanji Tokić, Prethodno priopćenje

9. Musical talent and the education system

Glazbena darovitost i obrazovni sustav (str.661-678)

Davor Brđanović, Pregledni rad

Comments are closed.