Školski vjesnik – Vol 64, No. 1, 2015.

Školski vjesnik – Vol 64, No.2, 2015.
30/09/2020

Školski vjesnik – Vol 64, No. 1, 2015.

  1. An intercultural competence of pedagogues in an education for intercultural relations 

Interkulturalna kompetentnost pedagoga u odgoju i obrazovanju za interkulturalne odnose (str.7-24)

Vesnea Bedeković – Izvorni znanstveni članak

2. Teachers’ equity as a factor of success in teaching

Pravednost učitelja kao čimbenik uspješnosti nastave (str.25-44)

Marko Jurčić, Irena Klasnić – Izvorni znanstveni članak

3. Social support for parents of preschool children

Društvena potpora roditeljima djece predškolske dobi (str.45-63)

Diana Nenadić-Bilan – Izvorni znanstveni članak

4. The correlation between teachers’ lifelong learning forms and their motivations, attitudes and job satisfaction

Povezanost oblika cjeloživotnoga učenja nastavnika i njihove motivacije, stavova i zadovoljstva poslom (str.64-90)

Ana Marija Rogić – Izvorni znanstveni članak

5. Communication between the teacher and children in play and structured activities

Komunikacija odgajatelja i djece u igri i strukturiranim aktivnostima (str.91-111)

Mirjana Šagud – Prethodno priopćenje

6. The open model of teaching music in primary education 

Otvoreni model nastave glazbe u razrednoj nastavi (str.112-130)

Jasna Šulentić Begić, Amir Begić – Prethodno priopćenje

7. Contextual approach to teaching and learning in compulsory technical education

Kontekstualni pristup učenju i poučavanju u nastavi temeljnog tehničkog odgoja i obrazovanja (str.131-152)

Damir Purković, Jožica Bezjak – Pregledni rad

8. The relation between self-esteem and social status of pupils in lower grades of primary school

Odnos samopoštovanja i socijalnog statusa kod učenika nižih razreda osnovne škole (str.153-172)

Tena Velki, Lara Cakić, Ivana Oblačić – Stručni rad

9. Smiljana Zrilić: Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole

Violeta Valjan Vukić – Recenzija, Prikaz

10. Gary Thomas: Kratak uvod u pedagogiju

Filip Brčić – Recenzija, Prikaz

11. Vinka Uzelac, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Dunja Anđić: DJECA-ODGOJ I OBRAZOVANJE – ODRŽIVI RAZVOJ U potrazi za novim perspektivama razvoja odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj

Antonia Ćurić – Recenzija, Prikaz

Comments are closed.