Školski vjesnik – Vol 67, No. 2, 2018.

Školski vjesnik – Vol 67, No. 1, 2018.
30/09/2020
Školski vjesnik – Vol 68, No. 1, 2019.
30/09/2020

Školski vjesnik – Vol 67, No. 2, 2018.

  1. Student’s Musical Preferences of The World Musics and The Croatian Traditional Music 

Glazbene preferencije učenika prema glazbama svijeta i hrvatskoj tradicijskoj glazbi (str.199-208)

Snježana Dobrota, Kristina Topić – Izvorni znanstveni članak

2. Kitsch in Teaching Art in Primary School 

Kič u nastavi likovne kulture u nižim razredima osnovne škole (str.211-225)

Dubravka Kuščević, Ivana Vajić – Izvorni znanstveni članak

3. Relation Between Morphological Characteristics and Motor Skillsin Eleven-Year Old Male Pupils 

Analiza povezanosti morfoloških karakteristika i motoričkih znanja kod jedanaestogodišnjih učenika (str.227-237)

Lidija Vlahović, Bojan Babin – Izvorni znanstveni članak

4. Teachers’ Self-Assessments About Pupils With Attention Deficit / Hyperactive Disorder Considering The Number Of Years Of Professional Experience (str.251-263)

Samoprocjene znanja učitelja o učenicima s deficitom pozornosti / hiperaktivnim poremećajem s obzirom na godine radnoga iskustva (str.239-250)

Mirjana Radetić-Paić – Prethodno priopćenje

5. A Review of Research About Inclusive Education From Perspectives of Teachers And Teacher Students 

Pregled istraživanja inkluzivnog odgoja i obrazovanja iz perspektive učitelja i studenata (str.265-284)

Valentina Martan – Pregledni rad

6. Parenting In Resistance (str.299-310)

Roditeljstvo u otporu (str.287-298)

Željka Pintar – Pregledni rad

7. Choir Singing as a Form on Informal Teaching and Its Influence on Forming Children’s Musical Preferences 

Zborsko pjevanje kao oblik neformalnog učenja i njegov utjecaj na formiranje dječjih glazbenih preferencija (str.311-329)

Antoaneta Radočaj-Jerković, Tihana Škojo, Majda Milinović – Pregledni rad

8. Quality of Communication Between Students and Teachers During Curricular and Extracurricular Activities (str.343-355)

Kvalitete komunikacije učenika i nastavnika tijekom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti (str.331-342)

Semir Šejtanić – Pregledni rad

9. Preferences of Gender-Typed and Gender-Neutral Toys in Preschool Children 

Preferencije u odabiru rodno tipiziranih i rodno neutralnih igračaka kod djece predškolske dobi (str.357-371)

Vedrana Kuti, Lara Cakić – Stručni rad

10. Comparative Analysis of The Representation of Cultural Content in Elt Textbooks Used in Eight Grades of Primary Schools in The Federation of Bosnia and Herzegovina (str.389-404)

Komparativna analiza zastupljenosti kulturalnih sadržaja u udžbenicima engleskoga jezika za osmi razred osnovne škole u Federaciji Bosne i Hercegovine (str.373-388)

Gorica Stevanović – Stručni rad

11. Diana Hudson (2018) Specifične teškoće u učenju: što učitelji i nastavnici trebaju znati (Specific Learning Difficulties – What Teachers Need To Know) (str.407-409)

Diana Hudson (2018) Specifične teškoće u učenju: što učitelji i nastavnici trebaju znati (str.405-406)

Filip Brčić – Recenzija, Prikaz

Comments are closed.