Školski vjesnik – Vol 68, No. 2, 2019.

Školski vjesnik – Vol 68, No. 1, 2019.
30/09/2020
Školski vjesnik – Vol 69, No. 1, 2020.
26/11/2020

Školski vjesnik – Vol 68, No. 2, 2019.

1. Teachers from Lika and Senj County Attitudes towards Working with Pupils with Special Needs (str.330-351)

Stavovi učitelja i nastavnika Ličko-senjske županije prema inkluziji (str.309-329)

Anela Nikčević – Milković, Denis Jurković, Lada Perković – Izvorni znanstveni članak

2. Operationalization of Children’s Rights Education Policy: Analysis of The Documents Issued in The Republic Of Croatia and in The United States of America (str.370-388)

Operacionalizacija obrazovnih politika o pravima djece: analiza dokumenata Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država (str.352-369)

Ivana Batarelo Kokić, Anđela Podrug, Anita Mandarić Vukušić – Izvorni znanstveni članak

3. Contemporary School Competences – Necessary Practice from The Teacher’s Perspective (str.401-412)

Kompetencije u suvremenoj školi – potrebe prakse iz perspektive učitelja (str.389-400)

Smiljana Zrilić, Kristina Marin – Prethodno priopćenje

4. Dimensions of Virtual Behaviour of Adolescents (str.426-438)

Dimenzije virtualnog ponašanja adolescenata (str.413-425)

Ana Čelik – Prethodno priopćenje

5. Primary School Students’ Writing in New Media – A Challenge for School and Students (str.454-468)

Pisanje osnovnoškolaca u novim medijima – izazov za školu i učenike (str.439-453)

Marija Turk Sakač, Blaženka Filipan – Žignić – Prethodno priopćenje

6. Task Structure by Bloom Taxonomy in The Mathematics Textbooks of Lower Elementary Classes (str.488-507)

Struktura zadataka prema Bloomovoj taksonomiji u udžbenicima iz matematike za razrednu nastavu (str.469-487)

Josipa Jurić, Irena Mišurac, Ivana Vežić – Prethodno priopćenje

7. Impact of a Psychomotor Development Programme on Visual-Motor Integration, Motor Abilities and Human Figure Drawing by Preschool Children (str.518-526)

Utjecaj programa poticanja psihomotoričkog razvoja na vizualno-motoričku integraciju, motoričke sposobnosti i crtež čovjeka u predškolske djece (str.508-517)

Ivana Grubišić, Renata Pinjatela – Prethodno priopćenje

8. Effect of Integrated Teaching of Mathematics and Physical Education on Durability of Knowledge of Geometry (str.539-550)

Utjecaj integrirane nastave matematike i tjelesne i zdravstvene kulture na trajnost znanja iz geometrije (str.527-538)

Mladen Hraste, Ljubica Barbir – Prethodno priopćenje

9. Educators Organization and Planning for Outdoor Play: Action Research (str.573-595)

Organizacija i planiranje odgojitelja za boravak na otvorenom: akcijsko istraživanje (str.551-572)

Petra Katavić – Izvorni znanstveni članak

10. Review of Empirical Research of School Culture (str.609-620)

Pregled empirijskih istraživanja kulture škole (str.596-608)

Vlatka Družinec – Pregledni rad

Comments are closed.