Školski vjesnik – Vol 66, broj 4, 2017.

Školski vjesnik – Vol 66, broj 3, 2017.
04/09/2020
Školski vjesnik – Vol 67, broj 1, 2018.
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 66, broj 4, 2017.

1.Uloga razrednika u procesu planiranja, organiziranja i ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva: studija slučaja (str.481-509)

The role of class teacher in the process of planning, organizing and achieving educational goals: a case study

Petra Katavić, Ivana Batarelo Kokić – Izvorni znanstveni članak

2. Iskustveno učenje i stjecanje glazbenih kompetencija učitelja razredne nastave (str.511-526)

Experiential learning and acquisition of music competences of teachers in lower primary school classes

Ivana Paula Gortan-Carlin, Snježana Močinić – Izvorni znanstveni članak

3. Stavovi učitelja i nastavnika Ličko-senjske županije o provedbi odgojno-obrazovne inkluzije (str.527-555)

Attitudes of teachers in Lika-Senj County towards the implementation of educational inclusions

Anela Nikčević-Milković, Denis Jurković – Izvorni znanstveni članak

4. Odnos razrednog ozračja i školskog uspjeha učenika osnovnoškolske dobi (str.557-571)

The relationship between classroom climate and school achievement of primary school students

Morana Koludrović, Katija Kalebić Jakupčević – Prethodno priopćenje

5. O pitanju teorijske (ne)utemeljenosti strategija učenja jezika (str.573-587)

On the issue of the theoretical foundation of language learning strategies

Lorena Lazarić, Sanja Vičević Ivanović – Pregledni rad

6. Korištenje besplatnih usluga za izradu mrežnih obrazaca u svrhu poboljšavanja djelatnosti škole (str.589-602)

Using free services for creating online forms for improving school activities

Josip Mihaljević – Stručni rad

7. Pregled razvoja građanskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj od 1999. godine do danas (str.605-618)

Review of Civil Education development in the Republic of Croatia from 1999 to present

Monika Pažur – Stručni rad

8. Milan Matijević, Vesna Bilić i Siniša Opić, Pedagogija za učitelje i nastavnike

Sani Kunac – Recenzija, Prikaz

9. Milan Matijević, Tomislav Topolovčan, Multimedijska didaktika

Ivana Katavić – Recenzija, Prikaz

Comments are closed.