Školski vjesnik – Vol 66, broj 3, 2017.

Školski vjesnik – Vol 66, broj 2, 2017.
04/09/2020
Školski vjesnik – Vol 66, broj 4, 2017.
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 66, broj 3, 2017.

1.Nacrtajte mi jednu idealnu obitelj… Hegemonijske konstrukcije idealne obitelji u crtežima studenata pedagogije (str.309-326)

Please draw me one ideal family… Hegemonic constructions of ideal family in pedagogy students’ drawings

Barbara Kušević – Izvorni znanstveni članak

2. Poznavanje temeljnih odrednica interkulturalizma kod učenika polaznika dvojezičnih gimnazijskih programa i učenika polaznika redovitih gimnazija u Republici Hrvatskoj (str.329-345)

Do students of bilingual and regular grammar schools differ in understanding the basics of interculturalism?

Iva Ivanković – Izvorni znanstveni članak

3. Roditeljska uključenost u obrazovanje djeteta: stavovi i praksa učitelja (str.347-376)

Parental involvement in child education: teacher attitudes and practices 

Katarina Sušanj Gregorović – Izvorni znanstveni članak

4. Ispitivanje socijalnih vještina učenika osnovnoškolske dobi u odnosu na dob i spol (str.379-400)

Examination of children’s social skills in elementary school considering their age and gender

Alma Malkić Aličković – Prethodno priopćenje

5. Doprinos učeničkoga temperamenta i interpersonalnoga ponašanja nastavnika u objašnjenju samopoštovanja i školskoga uspjeha učenika (str.403-421)

The contribution of student temperament and teacher interpersonal behavior in explaining student self-esteem and school success 

Slavica Šimić Šašić – Prethodno priopćenje

6. Magnet-škole kao mogući model obrazovne desegregacije i socijalnog uključivanja romske djece u Hrvatskoj (str.423-441)

Magnet schools as a model of educational desegregation and social inclusion of Roma children in Croatia

Maja Kutnjak Vrtarić – Pregledni rad

7. Rezultati ispitivanja nekih temeljnih znanja iz elementarne geometrije kod studenata Učiteljskog studija (str.443-455)

Survey resluts on certain fundamental knowledges of elementary geometry with students of primary education

Lea Dujić – Stručni rad

8. Tzu-Bin Lin, Victor Chen, Ching Sing Chai, New media and learning in the 21st century: a socio-cultural perspective education innovation series

Maja Muškić – Recenzija, Prikaz

9. Toby Karten, Building on the strenghts of students with special needs – how to move beyond disability labels in the classroom

Dajana Vinković – Recenzija, Prikaz

Comments are closed.