Školski vjesnik – Vol 66, broj 1, 2017.

Školski vjesnik – Vol 65, tematski broj 2016.
04/09/2020
Školski vjesnik – Vol 66, broj 2, 2017.
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 66, broj 1, 2017.

1.Odnos socijalne podrške i sagorijevanja studenata (str.9-25)

The relation of social support and burnout among students

Ivona Čarapina, Jelena Ševo – Izvorni znanstveni članak

2. Razlike u prevalenciji poremećaja u ponašanju s obzirom na dob i spol učenika nekoliko zadarskih osnovnih škola (str.27-41)

The differences in the prevalence of behavioral disorders with regard to the age and gender of students in several elementary schools in Zadar

Smiljana Zrilić, Tina Šimurina – Prethodno priopćenje

3. Razvoj starorimskoga sustava odgoja i obrazovanja (str.43-61)

Development of the ancient Roman education

Marjan Ninčević, Ino Hosni – Prethodno priopćenje

4. Nastavničke kompetencije sveučilišnih nastavnika: izazovi i očekivanja (str.63-76)

Teaching competencies of university teachers: challenges and expectations

Ivana Miočić – Pregledni rad

5. Neka razmatranja o primjeni delfi metode u kvalitativnim istraživanjima odgoja i obrazovanja (str.77-93)

Some observations on the implementation of the Delphi method in qualitative research studies in education

Lidija Eret – Pregledni rad

6. Obrazovni standardi u umjetničkom području kurikuluma (str.95-105)

Education standards in the arts curriculum

Tomislav Seletković – Pregledni rad

7. Tranzicija adolescenata u srednju školu i studij (str.107-122)

Transition of adolescents to high school and university

Maja Rukavina – Pregledni rad

8. Tradicijska glazba srednjoeuropskih država i interkulturalni odgoj u osnovnoškolskoj nastavi glazbe (str.123-133)

Traditional music of Central European countries and intercultural education in primary school music teaching

Jasna Šulentić Begić, Amir Begić – Pregledni rad

Comments are closed.