Školski vjesnik – Vol 65, tematski broj 2016.

Školski vjesnik – Vol 65, broj 4, 2016.
04/09/2020
Školski vjesnik – Vol 66, broj 1, 2017.
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 65, tematski broj 2016.

1.Samovrednovanje kvalitete procesa učenja na individualnoj, timskoj i organizacijskoj razini iz perspektive učitelja (str.11-21)

Self-evaluation of the quality of the learning process at the individual, team and organizational level from the teachers’ perspective

Renata Čepić, Sanja Tatalović Vorkapić, Sara Ružić – Izvorni znanstveni članak

2. Evaluacija projekta „Učionica budućnosti“ (str.23-32)

Project evaluation “classroom of the future” 

Antonia Ćurić, Ksenija Rukavina Kovačević, Ena Trgovčić, Vjekoslav Robotić – Izvorni znanstveni članak

3. Stavovi studenata prema umjetničkoj glazbi i glazbenoj nastavi (str.33-47)

Students’ attitudes toward classical music and music classes

Snježana Dobrota – Izvorni znanstveni članak

4. Nivo likovno-kreativnog razvoja u različitim programima osnovnoškolskog obrazovanja (str.49-62)

The level of visual and creative development in different primary education programs

Matjaž Duh, Jerneja Herzog, Melita Lazar – Izvorni znanstveni članak

5. Književno umjetnički tekst kao poticaj u razvoju gospodarske dimenzije građanskog odgoja i obrazovanja u nižim razredima osnovne škole (str.63-78)

Literary text as an incentive for the development of economic dimension of civic education in lower classes of primary school

Dijana Dvornik – Izvorni znanstveni članak

6. Izvannastavna aktivnost „kompostiranje“ u promicanju obrazovanja za održivi razvoj (str.79-90)

Extracurricular activitiy “composting” in promotion of education for sustainable development

Vesna Kostović – Vranješ, Mila Bulić, Daniela Novoselić – Izvorni znanstveni članak

7. Ishodi učenja u kognitivnom području glazbeno-vokalne naobrazbe magistara primarnog obrazovanja u komparativnoj perspektivi (str.91-103)

Of the learning outcomes in the cognitive field of vocal training of masters of primary education in a comparative perspective

Marijo Krnić, Mia Kekez – Izvorni znanstveni članak

8. Znaju li studenti prve godine što je internet? (str.105-117)

First year students: do they know what internet is? 

Lada Maleš, Monika Mladenović, Saša Mladenović – Izvorni znanstveni članak

9. Odnos prema glazbenom odgoju odgoja nekada i danas (str.119-131)

Relationship to education of music in the past and present

Albinca Pesek, Tomaž Bratina – Izvorni znanstveni članak

10. Pozitivna orijentacija u odgoju u pedagoškim časopisima (str.133-143)

Positive orientation in education in pedagogical journals

Sanja Simel – Izvorni znanstveni članak

11. The use of puppets in primary school classes and their influence on children’s spontaneous play (str.145-158)

Maja Sveršina Dobravec – Izvorni znanstveni članak

12. Povezanost motoričkih sposobnosti i nastavne teme šut s tla osnovnim načinom (rukomet) kod jedanestogodišnjih učenica (str.159-169)

Relation between motor abilities and motor skill basic floor shoot (handball) from the official curriculum of physical education for female pupils in fifth grade

Lidija Vlahović, Josip Babin, Bojan Babin – Izvorni znanstveni članak

13. Predodžbe studenata prirodoslovno-matematičkih fakulteta o ionskoj vezi (str.171-188)

Science students perceptions of ion bonding

Roko Vladušić, Mia Ožić – Izvorni znanstveni članak

14. Interkulturalizam u nastavi prirode i društva (str.189-200)

Interculturalism in science 

Ines Blažević – Prethodno priopćenje

15. Primjena metode estetskog transfera u nastavi likovne kulture – Vincent van Gogh (str.201-217)

Application of aesthetic transfer method in art teaching – vincent van gogh 

Marija Brajčić, Ana Jujnović – Prethodno priopćenje

16. Utjecaj kombinirane nastave na usvajanje znanja iz geometrije (str.219-232)

Influence of combined teaching in the learning of geometry

Mladen Hraste, Irena Mišurac, Sandra Borović – Prethodno priopćenje

17. Promišljanje učitelja o izazovima i barijerama inkluzije učenika s poteškoćama u razvoju (str.233-247)

Teachers’ reflections on the challenges and barriers for integration of students with disabilities

Jelena Kranjčec Mlinarić, Anamarija Žic Ralić, Natalija Lisak – Prethodno priopćenje

18. Strategija mentorskog rada (str.249-259)

Mentoring strategy 

Anđelka Slavić, Danijela Matić – Prethodno priopćenje

19. Nastavne metode kao čimbenik kvalitete u nastavi likovne kulture (str.261-273)

Teching methods as a factor of quality in visual arts education

Zlata Tomljenović – Prethodno priopćenje

20. Hibridno poučavanje nastavnih sadržaja informatike u osnovnoj školi (str.275-285)

Hybrid teaching of topics in computer in elementary school

Valentina Vidović – Prethodno priopćenje

21. Utjecaj demografskih procesa na organizaciju primarnoga obrazovanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji (str.287-300)

The influence of demographic processes in the organization of primary education in Split-Dalmatia County

Ružica Vuk, Biljana Vranković – Prethodno priopćenje

22. Likovne strategije i likovni tipovi djece (str.301-311)

Children’s visual art strategies and types

Tomaž Zupančić, Dejan Hudoklin – Prethodno priopćenje

23. Nastavna sredstva i pomagala u službi umjetnosti u nastavi glazbe (str.313-322)

Materials and aids of teaching in the service of arts in teaching music

Darko Novosel – Prethodno priopćenje

24. Aktivno učenje u multimodalnom okruženju (str.323-334)

Active learning in a multimodal environment 

Senka Gazibara – Pregledni rad

25. Likovne preferencije učenika mlađeg školskog uzrasta s obzirom na sociodemografske značajke i učiteljsku procjenu dječjih sposobnosti (str.335-345)

Visual art preferences of junior primary school pupils according to their sociodemographic characteristics and the teachers’ assessment of children’s abilities

Dubravka Kuščević – Pregledni rad

26. Poticanje dječjeg likovnog stvaralaštva i mašte u komunikaciji s kulturnom baštinom (str.347-356)

Encouraging visual art creativity and imagination of children in communication with cultural heritage

Dunja Pivac – Pregledni rad

27. Lutka u odgoju i obrazovanju (str.357-367)

Doll in education

Julija Tomasović – Stručni rad

28. Stavovi učenika i učitelja prema uvođenju društvene mreže edmodo u nastavu (str.369-379)

Student’s and Teacher’s Views Towards Introducing Social Network Edmodo to Teaching Process

Marijana Vrdoljak – Pregledni rad

29. Projektna nastava kao područje unaprjeđenja kvalitete škole (str.381-391)

Project-based learning – area of improving the quality of school 

Ines Visković – Stručni rad

Comments are closed.