Školski vjesnik – Vol 65, broj 1, 2016.

Školski vjesnik – Vol 64, broj 4, 2015.
04/09/2020
Školski vjesnik – Vol 65, broj 2, 2016.
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 65, broj 1, 2016.

1.Strategije aktivnog učenja u nastavi prirode i društva (str.1-31)

Active learning strategies in science and social studies classes

Alena Letina, Izvorni znanstveni članak

2. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika – višestruke perspektive (str.33-57)

Extracurricular activities of students – multiple perspectives

Violeta Valjan Vukić, Izvorni znanstveni članak

3. Izazovi kojima su pedagozi izloženi u savjetodavnom radu – globalizacijski kontekst i (anti)vrijednosti (str.59-73)

The challenges that pedagogues face in their advisory work – the context of globalisation and (anti)values

Sofija Vrcelj, Izvorni znanstveni članak

4. Učestalost i oblici elektroničkog zlostavljanja učenika viših razreda osnovnoškolske dobi u tri različite školske sredine (str.75-93)

Incidence and types of electronic abuse of students higher elementary grades in three different school environments

Anela Nikčević-Milković, Ana Jerković, Izvorni znanstveni članak

5. Spontana improvizacija kao sredstvo postizanja samoaktualizacije, optimalnih i vrhunskih iskustava u glazbenoj naobrazbi (str.95-115)

Spontaneous improvisation as a way to achieve selfactualization, optimal and peak experiences in music education

Blaženka Bačlija Sušić, Pregledni rad

6. Participacija djece u školi (str.117-135)

Child participation in school

Sandra Car, Ivana Jeđud Borić, Pregledni rad

7. Pedagoški aspekti prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnoj ustanovi (str.137-148)

Pedagogical aspects of addiction prevention in an educational institution

Edita Slunjski, Ante Kolak, Pregledni rad

8. Uloga a/r/tografije u istraživanjima umjetničkog područja (str.151-163)

The role of a/r/tography in art research

Marijana Županić Benić, Pregledni rad

Comments are closed.