Školski vjesnik – Vol 64, broj 4, 2015.

Školski vjesnik – Vol 64, broj 3, 2015.
04/09/2020
Školski vjesnik – Vol 65, broj 1, 2016.
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 64, broj 4, 2015.

1. Konstruktivizam u suvremenom inkluzivnom odgoju i obrazovanju (str.541-560)

Constructivism in contemporary inclusive education 

Anka Jurčević Lozančić, Jasna Kudek Mirošević, Izvorni znanstveni članak

2. Razdoblje početne institucionalizacije obrazovanja učitelja u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na prostore tadašnje Slavonije i Vojne krajine (str.561-572)

The beginning of the institutionalization of teacher education in Croatia with the special emphasis on the territories of the former Slavonia and the Military Frontier

Mirko Lukaš, Izvorni znanstveni članak

3. Umjetnička glazba i oblikovanje kulturnoga identiteta učenika (str.573-588)

Classical (art) music and shaping of pupils’ cultural identity

Sabina Vidulin, Vera Martinović, Izvorni znanstveni članak

4. Vizija budućih glazbenih pedagoga i njihove osobne kompetencije (str.589-602)

Future music educators’ vision and personal competences

Albinca Pesek, Tomaž Bratina, Izvorni znanstveni članak

5. Dječji doživljaj igre u predškolskoj i ranoj školskoj dobi (str.603-620)

Children’s experience of play in pre-school and primary school

Višnja Rajić, Biserka Petrović-Sočo, Izvorni znanstveni članak

6. Procjena samoefikasnosti poučavanja prirode i društva studenata budućih učitelja primarnoga obrazovanja (str.621-646)

Primary education students’ assessment of self-efficacy in teaching science and society

Alma Škugor, Izvorni znanstveni članak

7. Trebaju li nam sustavan odgoj i obrazovanje za aktivno slušanje? (str.647-660)

Is a systematic approach to teaching active listening skills necessary?

Rahaela Varga, Ida Somolanji Tokić, Prethodno priopćenje

8. Glazbena darovitost i obrazovni sustav (str.661-678)

Musical talent and the education system

Davor Brđanović, Pregledni rad

Comments are closed.