Školski vjesnik – Vol 64, broj 3, 2015.

Školski vjesnik – Vol 64, broj 2, 2015.
04/09/2020
Školski vjesnik – Vol 64, broj 4, 2015.
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 64, broj 3, 2015.

1.Nove razine interaktivnosti dječjih slikovnica (str.377-398)

New levels of interactivity in children’s picture books

Ivana Batarelo Kokić, Izvorni znanstveni članak

2. Ples u kurikulumu slovenskih dječjih vrtića (str.399-410)

Dance in the Slovenian kindergarten curriculum

Vesna Geršak, Izvorni znanstveni članak

3. Vrijednost prstne igre kao vid kulturnog naslijeđa u kurikulu prve godine života (str.411-423)

The value of fingerplay as a form of cultural heritage in the curriculum of the first age period

Jelena Sitar Cvetko, Izvorni znanstveni članak

4. Upoznavanje baštine kroz akcijsko istraživanje u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (str.424-438)

Introducing the concept of heritage through action research in early and pre-school education

Tonća Jukić, Pregledni rad

5. Baština – polazište za promicanje odgoja i obrazovanja za održivi razvoj (str.439-452)

Heritage – starting point for the promotion of education for sustainable development

Vesna Kostović-Vranješ, Pregledni rad

6. Djetetovo izražavanje i istraživanje svijeta kroz dramu/kazališnu umjetnost (str.453-465)

The child’s expression and exploration of the world through drama/theater art 

Helena Korošec, Pregledni rad

7. Utjecaj kulture i lokalnih običaja na proces odgoja i obrazovanja na dalekim otocima svijeta (str.466-478)

The impact of culture and local customs on the process of upbringing and education in remote islands of the world

Anna Kožuh, Pregledni rad

8. Kulturna baština – poticatelj dječjeg razvoja (likovni aspekt) (str.479-491)

Cultural heritage – stimulation key to child development (art aspect)

Dubravka Kuščević, Pregledni rad

9. Predškolsko dijete i baština – istraživanje u muzeju (str.492-503)

Preschooler and heritage – research at the museum 

Diana Nenadić-Bilan, Pregledni rad

10. Tradicijska kazivanja i scenski izraz djece predškolske dobi (str.504-517)

Traditional narrations and theatrical expressions in the work with preschool children

Tea-Tereza Vidović Schreiber, Prethodno priopćenje

Comments are closed.