Školski vjesnik – Vol 64, broj 2, 2015.

Školski vjesnik – Vol 64, broj 1, 2015.
31/08/2020
Školski vjesnik – Vol 64, broj 3, 2015.
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 64, broj 2, 2015.

1. Škola kao kuća radosti (str.191-208)

School as a house of joy 

Vesna Buljubašić-Kuzmanović – Izvorni znanstveni članak

2. Kvalitetno ozračje – preduvjet kvalitetnog studiranja (studentska perspektiva) (str.209-226)

Positive academic climate: a prerequisite of successful education (student perspective)

Maja Ljubetić, Andreja Bubić – Izvorni znanstveni članak

3. Početci institucijskog predškolskog odgoja u Hrvatskoj i njegova temeljna obilježja (str.227-250)

The beginnings of institutional preschool education in Croatia and its basic features 

Branimir Mendeš – Izvorni znanstveni članak

4. Stavovi učitelja prema vrijednostima kao temeljnim sastavnicama nacionalnog okvirnog kurikuluma (str.251-265)

Teachers’ attitudes towards values as fundamental components of the national curriculum framework 

Marija Sablić, Ines Blažević – Izvorni znanstveni članak

5. Procjena studenata – budućih odgajatelja o značaju različitih čimbenika pri izvođenju tehnoloških aktivnosti i razvoju tehnološke pismenosti u vrtiću (str.266-282)

Students’ – future educators’ assessment of the impact of various factors on the implementation of technological activities and development of technological literacy in kindergarten

Darjo Zuljan – Izvorni znanstveni članak

6. Strateški, kurikularni i zakonski dokumenti kao temelj razvoja socijalnih kompetencija u hrvatskoj školi (str.283-308)

Strategic, curriculum and legal documents as the basis of social competence development in Croatian schools

Vesnica Mlinarević, Smiljana Zrilić -Prethodno priopćenje

7. Tradicijska glazba u udžbenicima glazbene kulture u zbilji multikulturalne osnovne škole (str.309-324)

Renata Sam Palmić – Pregledni rad

8. Istraživanje kvalitete govora srednjoškolskih učenika (str.325-340)

Study on the quality of speech communication of high school students

Jasminka Brala-Mudrovčić, Anela Nikčević Milković, Linda Grubišić Belina – Stručni rad

9. Michael Eskin: The Wisdom of Parenthood (str.341-344)

Maja Rukavina – Recenzija, Prikaz

10. Jonathan Savage & William Evans: Developing a local curriculum (str.345-349)

Ružica Pažin-Ilakovac – Recenzija, Prikaz

11. Laverick, D.M., Renck Jalongo, M. (Ur.) (2011). Transitions to Early Care and Education. International Perspectives on Making Schools Ready for Young Children. (str.350-368)

Višnja Vekić-Kljaić – Recenzija, Prikaz

Comments are closed.