2017

04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 66, broj 1, 2017.

1.Odnos socijalne podrške i sagorijevanja studenata (str.9-25) The relation of social support and burnout among students Ivona Čarapina, Jelena Ševo – Izvorni znanstveni članak 2017. Vol.66. Broj […]
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 66, broj 2, 2017.

1.Evaluacija modela glazbenoga obrazovanja budućih učitelja primarnoga obrazovanja (str.161-179) Evaluation of the model of music education of future teachers of primary education Lidija Nikolić – Izvorni znanstveni […]
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 66, broj 3, 2017.

1.Nacrtajte mi jednu idealnu obitelj… Hegemonijske konstrukcije idealne obitelji u crtežima studenata pedagogije (str.309-326) Please draw me one ideal family… Hegemonic constructions of ideal family in pedagogy […]
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 66, broj 4, 2017.

1.Uloga razrednika u procesu planiranja, organiziranja i ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva: studija slučaja (str.481-509) The role of class teacher in the process of planning, organizing and achieving educational […]