2016

04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 65, tematski broj 2016.

1.Samovrednovanje kvalitete procesa učenja na individualnoj, timskoj i organizacijskoj razini iz perspektive učitelja (str.11-21) Self-evaluation of the quality of the learning process at the individual, team and […]