Bojan Babin

01/06/2022

Školski vjesnik – Vol 71, broj 1, 2022.

1. Školski uspjeh, inteligencija i učiteljske procjene sposobnosti učenika u odnosu na popularnost učenika unutar razrednog odjela (str. 4-18) The popularity of students within the classroom […]
15/11/2021

Školski vjesnik – Vol 70, broj 2, 2021.

1.Aktivnosti i obilježja instrukcijskog školskog vođenja iz perspektive ravnatelja osnovnih škola(str. 5-30) Activities and characteristics of instructional school leadership from the perspective of elementary school principals […]
30/09/2021

Školski vjesnik – Vol 70, broj 1, 2021.

1.Uvodnik (str. 7-8) Foreword (pp. 9-10) doc. dr. sc. Branimir Mendeš – Uvodnik 2. Glazbene preferencije učenika (str. 11-25) Students’ musical preferences (pp. 27-42) Snježana Dobrota, […]
28/12/2020

Školski vjesnik – Vol 69, broj 2, 2020.

1.Komparativni prikaz odabranih leksičkih kolokacija (lagani glagol + imenica) u hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku i njihova primjena u nastavi (str. 313-330) Comparative analysis of a […]