stipe

04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 65, broj 3, 2016.

1. Utjecaj refleksivne prakse na samoprocjenu ponašanja i zadovoljstvo poslom učitelja u upravljanju razredom i disciplinom (str.357-377) The influence of the reflective practice on the behaviour self-assessment […]
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 65, broj 3, 2016.

1. Utjecaj refleksivne prakse na samoprocjenu ponašanja i zadovoljstvo poslom učitelja u upravljanju razredom i disciplinom (str.357-377) The influence of the reflective practice on the behaviour self-assessment […]
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 65, broj 2, 2016.

1. Sukonstrukcija interkulturalnog kurikuluma. komparacija određenih obilježja hrvatske kulture kod srednjoškolaca i njihovih nastavnika (Hofstedeov model) (str.181-208) Substructure of an intercultural curriculum. comparison of selected features of […]
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 65, broj 2, 2016.

1. Sukonstrukcija interkulturalnog kurikuluma. komparacija određenih obilježja hrvatske kulture kod srednjoškolaca i njihovih nastavnika (Hofstedeov model) (str.181-208) Substructure of an intercultural curriculum. comparison of selected features of […]