stipe

04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 65, tematski broj 2016.

1.Samovrednovanje kvalitete procesa učenja na individualnoj, timskoj i organizacijskoj razini iz perspektive učitelja (str.11-21) Self-evaluation of the quality of the learning process at the individual, team and […]
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 65, tematski broj 2016.

1.Samovrednovanje kvalitete procesa učenja na individualnoj, timskoj i organizacijskoj razini iz perspektive učitelja (str.11-21) Self-evaluation of the quality of the learning process at the individual, team and […]
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 65, broj 4, 2016.

1.Spol i dob kao prediktori tjelesne i sedentarnih aktivnosti kod djece osnovnoškolske dobi (str.509-517) Sex and age as predictors of physical and sendetary activities among elementary – […]
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 65, broj 4, 2016.

1.Spol i dob kao prediktori tjelesne i sedentarnih aktivnosti kod djece osnovnoškolske dobi (str.509-517) Sex and age as predictors of physical and sendetary activities among elementary – […]