stipe

30/09/2020

Školski vjesnik – Vol 67, No. 2, 2018.

Student’s Musical Preferences of The World Musics and The Croatian Traditional Music  Glazbene preferencije učenika prema glazbama svijeta i hrvatskoj tradicijskoj glazbi (str.199-208) Snježana Dobrota, Kristina Topić […]
30/09/2020

Školski vjesnik – Vol 67, No. 1, 2018.

1.The Effects of Teaching Practice on The Development of Student’s Key Competencies and Subject Music Theory in Primary Music School in Slovenia (str.5-16) Uticaji pedagoške prakse u […]
30/09/2020

Školski vjesnik – Vol 66, No. 4, 2017.

1. The role of class teacher in the process of planning, organizing and achieving educational goals: a case study Uloga razrednika u procesu planiranja, organiziranja i […]
30/09/2020

Školski vjesnik – Vol 66, No. 3, 2017.

Please draw me one ideal family… Hegemonic constructions of ideal family in pedagogy students’ drawings Nacrtajte mi jednu idealnu obitelj… Hegemonijske konstrukcije idealne obitelji u crtežima […]