stipe

30/09/2021

Školski vjesnik – Vol 70, broj 1, 2021.

1.Uvodnik (str. 7-8) Foreword (pp. 9-10) doc. dr. sc. Branimir Mendeš – Uvodnik 2. Glazbene preferencije učenika (str. 11-25) Students’ musical preferences (pp. 27-42) Snježana Dobrota, […]
28/12/2020

Školski vjesnik – Vol 69, broj 2, 2020.

1.Komparativni prikaz odabranih leksičkih kolokacija (lagani glagol + imenica) u hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku i njihova primjena u nastavi (str. 313-330) Comparative analysis of a […]
26/11/2020

Školski vjesnik – Vol 69, broj 1, 2020.

1.Socijalna kreativnost učenika razredne nastave i obrasci ponašanja u sukobima u školi (str.9-28) Social creativity of early primary school pupils and behavioral patterns in school conflicts(pp.29-48) Nataša […]
04/09/2020

Školski vjesnik – Vol 68, broj 2, 2019.

1.Stavovi učitelja i nastavnika Ličko-senjske županije prema inkluziji (str.309-329) Teachers from Lika and Senj County Attitudes towards Working with Pupils with Special Needs (str.330-351) Anela Nikčević – Milković, […]